top
   
telTel: +98 7137245050
faxFax: +98 7137244335
 

تیم فوتبال کارا شیراز

سعید غلام زاده

سمت: مربی تیم فوتبال کارا
 

 
رسول گلتاجی

سمت: سرپرست تیم فوتبال کارا
 

 
حجت اراضی

سمت: مدیر تدارکات
 

 
یوسف یوسفی

سمت: تدارکات
 

 
حسام قربانی زاده

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
احسان راستی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
سیامک کشاورز

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
مرتضی سنجانکی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
داوود اژدری

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
بهروز هوشمند

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
مجتبی عباسی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
حمید نهائی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
حمید یزدانی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
هادی سقایی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
علی عرب

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
رضا فرهمند

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
رضا فیروززاده

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
بابک فرخی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
سعید زارع

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
رضا محمودی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
علی عابدی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
صادق صدریان

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
امیر مسعودی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
نادر همراه زاده

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
محسن جعفری

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
حمید سفیدگری

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
امیر سروی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
رضا استوار

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
محسن جلالی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
احمدرضا ابوالعباسی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
سامان رنجبر

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 

 
محسن محمد رحیمی

سمت: بازیکن تیم فوتبال کارا
 
left
          نمایندگی دیار خودرو
          نمایندگی بهمن دیزل
          نمایندگی بهمن لیزینگ
          نمایندگی سیبا موتور
          نمایندگی ایران کاوه
          نمایشگاه آپادانا
          مجموعه فرهنگی ورزشی
          پروژه های ساختمانی
down

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه تجاری کارا می باشد
Copyright © 2017 All rights reserved